Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
97 views • December 31, 2021

#漫談成語#新唐人#亞太#一諾千金 外篇|😲他是如何守諾竟讓強盜放了他?|😲對孩童也要守諾?|🌸💯何為知己?何為生死之交?他們的故事讓人動容

#漫談成語#新唐人#亞太#一諾千金 外篇 信守承諾的人連強盜都佩服!守信之人連孩童也一視同仁。他們的故事生動的演繹了何為知己,何為生死之交。
Comment 0