Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • March 25, 2021

Moulin Rouge 02: 紅磨坊 02

老電影
老電影
故事發生在1890年的巴黎,亨利(何塞·費勒 José Ferrer 飾)是一名畫家,他常常現身於“紅磨坊”之中,當他人沈浸在燈紅酒綠紙醉金迷之中時,亨利只是埋頭專心作畫。一次偶然中,亨利結識了名為瑪麗(科萊特·瑪錢德 Colette Marchand 飾)的女子,在幫助她脫離險境之後,亨利被美麗開朗的瑪麗迷住了。 隨著時間的推移,亨利發現了瑪麗的反複無常和不可信任,一顆炙熱的心在反複的傷害之中逐漸冷卻。終於,亨利的繪畫事業有了起色,他為“紅磨坊”所繪的廣告畫受到了外界的關註和認可。之後,亨利又遇見了善良勤勞的老板娘,盡管對老板娘心懷好感,但感情飽受傷害的亨利卻選擇了將感情埋藏在心底,直到老板娘成為了別人的新娘。
Show All
Comment 0