ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
192 views • May 25, 2023

CCP Affects World Health Organization, Using It to Spread Beijing's Social Credit System Worldwide: Reggie Littlejohn

Capitol Report
Capitol Report
Should Americans be concerned about the World Health Organization's control over U.S. public health policies? Reggie Littlejohn, co-founder of the Sovereignty Coalition, says yes. NTD sat down with her to explore the political and financial influences swaying the WHO, and the potential risks to the United States.
Show All
Comment 0