Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • January 10, 2023

Perú prohíbe el ingreso de Evo Morales; Líderes responden a disturbios en Brasil

NTD en español
NTD en español
💎Done aquí: https://donorbox.org/ntd-en-espanol 💎NTD en EpochTV: https://es.theepochtimes.com/c-ntd-noticias 💎NTD en Rumble: https://rumble.com/c/NTDEspanol Noticias de hoy 9 de enero de 2023 en NTD 00:00 Titulares 00:15 Perú prohíbe el ingreso de Evo Morales 01:23 Líderes responden a disturbios en Brasil 03:43 Análisis sobre irrupción en Brasil
Show All
Comment 0