ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • March 19, 2024

(CC中文字幕)18日晚,油麻地一帶發生「人踩人」事件,但警方至今否認有此事發生。戰地記者Mike與外籍義務急救員Cody以親身經歷重組當晚事件細節。(part3) _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

(CC中文字幕)18日晚,油麻地一帶發生「人踩人」事件,但警方至今否認有此事發生。戰地記者Mike與外籍義務急救員Cody以親身經歷重組當晚事件細節。(part3) _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0