ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
336 views • July 24, 2022

CBP oculta datos de muertes de inmigrantes ilegales; Éxodo de policías en San Diego 2022-07-23 22:01

NTD en español
NTD en español
💎 Entrevista completa: https://es.theepochtimes.com/que-tan-grave-es-la-amenaza-que-plantea-cuba-para-estados-unidos-rep-mario-diaz-balart_1020049.html 💎Done aquí: https://donorbox.org/ntd-en-espanol 💎NTD en EpochTV: https://es.theepochtimes.com/c-ntd-noticias 💎NTD en Rumble: https://rumble.com/c/NTDEspanol Noticias de hoy de julio de 2022 en NTD 00:00 Titulares 00:56 TSA deja a inmigrantes ilegales usar órdenes de arresto 03:32 Biden cambia ley para ayudar a inmigrantes ilegales 06:25 CBP oculta datos de muertes de inmigrantes ilegales 08:42 Los Angeles 11:15 Éxodo de policías en San Diego 15:31 Atacan a congresista Mayra Flores llamándola “Miss frijoles” 17:36 Entrevista a Mario Díaz-Balart sobre EE.UU. y Cuba 19:54 McCarthy 25:41 La guerra del régimen chino contra la religión 29:12 Legisladores piden vender más armas a Taiwán 31:57 FBI y DHS siguen comprando drones chinos 33:13 Economía china alcanza el punto más bajo desde la pandemia
Show All
Comment 0