Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • May 22, 2022

封控清零導致民怨沸騰 專家解圍越幫越忙;中國不確定性太多 蘋果希望在境外增加產量   主播:芬妮

希望之聲粵語頻道
#封控 清零導致民怨沸騰 專家解圍越幫越忙;北京又與太平洋島國談判安全協議 #美國 擔憂;#中國 不確定性太多 蘋果希望在境外增加產量 內容提要: 封控清零導致民怨沸騰 專家解圍越幫越忙 北京又與太平洋島國談判安全協議 美擔憂 中國不確定性太多 蘋果希望在境外增加產量 朝鮮疫情蔓延 連續五日超過20萬人 洪水肆虐孟加拉和印度 數百萬人受困 57遇難 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0