Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,071 views • March 24, 2023

LIVE: House Democratic Leader Jeffries Holds Weekly Press Conference (March 24)

NTD News
NTD News
House Democrat Leader Hakeem Jeffries (D-N.Y.) holds a weekly press conference at 11:00 a.m. ET on March 24.
Comment 0