เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
144 views • May 2, 2023

Calm Cadence 123

Annie's Music Everywhere
The title of this music video was taken from Writesonic (but I'd to add 123 because of the minimum number of characters required). The words in the video were also taken from it but were edited by me. Cheers, Annie Chan (P/s: My next music video will be out on 25 Jun 2023 on YouTube.)
Show All
Comment 0