ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
540 views • September 12, 2023

California Crime Roundup: Shopping Spree And Smash-And-Grab

NTD News
NTD News
Southern California is experiencing a troubling trend of brazen retail thefts many of which are boldly taking place during the daytime.
Comment 0