ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
264 views • March 9, 2023

全国各地を襲う「A型インフルエンザ」

中国疾病予防管理センターが発表した最新のデータによると、A型インフルエンザを主流とするインフルエンザの発病率が上昇し続けています。北京市民は、現地の病院では発熱した子どもたちが溢れかえっているとし、東部三省(さんしょう)はすでに陥没したとのことです。市民は、現在流行しているのはやはり新型コロナウイルスではないかと疑問を呈しています。
Comment 0