เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
762 views • December 10, 2021

국내최초 달팽이 강정?! 20만 마리 직접 키워 만드는 왕달팽이 튀김 Spicy and Sweet Fried Snail - Korean street food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 달팽이 강정, 직접 키워 만드는 달팽이 튀김 / 도현달팽이강정, 충북 제천 Spicy and Sweet Fried Snail, Crispy Snail Fries / Korean street food 💰 가격 Price 대 large KRW 20,000 (USD 17) 중 medium KRW 10,000 (USD 8.5) 소 small KRW 5,000 (USD 4.2) 📌 위치 Location : http://naver.me/FhAwar9O https://goo.gl/maps/Y7PQwjwBwengwQ148 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain paid advertisements.
Show All
Comment 0