We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
44 views • May 8, 2022

20220507 俄軍 Mi-8 直升機正在蛇島卸下運補時,遭烏軍 TB-2 無人機擊中!

數位台灣家族
Gô-lô-su Mi-8 ti̍t-seng-ki chiàⁿ--leh Chôa-tó lo̍h ūn-pó͘, hō͘ O͘-khek-lân TB-2 bû-jîn-ki kek-tiāu! 俄軍 Mi-8 直升機正在蛇島卸下運補時,遭烏軍 TB-2 無人機擊中!
Comment 0