เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
127 views • June 26, 2021

Timeline: What If All Vehicles Stopped Working

Infinite Comparison
Have you ever given a thought to a scenario where all vehicles including cars, trucks, aircrafts, watercrafts...etc. stop working? what did you think would happen? you might have thought people will be late to work, traffic jams occur or car crashes happen. These are all true but there is much more to it if we go into much more detail. Watch the whole video to find out. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0