Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
233 views • March 15, 2022

白宮警告中共:支持俄羅斯後果嚴重|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
週一,美國國家安全顧問沙利文和中共最高外交官楊潔篪,在羅馬舉行了長達七個小時的會談。會後,美國國務院和白宮,都針對俄烏局勢再次警告中共,如果提供俄羅斯任何援助,將面臨重大後果。 美中官員14號在羅馬的會談,是俄羅斯入侵烏克蘭以來,美中首次舉行高級官員面對面會談。 白宮官員表示,美國國家安全顧問沙利文,與中共政治局委員楊潔篪,進行了七個小時的「激烈」談話。沙利文警告中共,不要對俄羅斯提供軍事協助。 美國白宮發言人 普薩基:「這是一次激烈的七小時會議,反映了當前局勢的嚴重性。」「我認為我們(美方)所傳達的,就是國家安全顧問(沙利文)在這次會議所傳達的,如果(中共)它們提供(俄羅斯)軍事或其它援助,當然是違背制裁或支持戰爭的,且會有重大後果。」 英國《金融時報》14號報導,美國已經告訴盟友,中共願意軍事援助俄羅斯,提供地對空導彈等武器,支持俄國入侵烏克蘭。 對此,美國國務院隨即做出回應,表明美國不會袖手旁觀。 美國國務院發言人 普萊斯:「我們已經非常清楚地告訴北京,我們(美方)不會袖手旁觀,我們不會允許任何國家協助俄羅斯彌平(戰爭)損失。」 除了俄烏議題,美方官員還透露,雙方還談到朝鮮局勢升溫、中共在台灣海峽挑釁等問題。 新唐人電視 綜合報導
Show All
Comment 0