ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
107 views • September 5, 2023

La sinistra ce l’ha fatta, ora Donald Trump è martire

NTD Italia
NTD Italia
Crossroads con Joshua Philipp Dopo l’ultima incriminazione - completa di arresto, schedatura e foto segnaletica – il presidente Trump rischia un totale di 700 anni di reclusione. E la pena di morte. La risposta degli americani è chiara: record di donazioni, e record di visualizzazioni della sua intervista a Tucker Carlson, che ha detto al presidente: hanno fallito in tutto, l’ultima cosa che possono fare è ucciderla link originale: https://www.theepochtimes.com/epochtv/georgia-case-has-turned-trump-into-martyr-against-politicized-law-5480885 Visita il sito di NTD Italia: https://www.ntditalia.tv/ #DonaldTrump #TuckerCarlson #FoxNews
Show All
Comment 0