เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
262 views • September 13, 2021

Timeline: What If Everyone Became 100 Times Stronger

Infinite Comparison
There is no denying that growing stronger can benefit us in many ways. Strength may enhance your quality of life and improve your ability to do everyday activities. Strength can also protect your joints from injury. Building muscle also can contribute to better balance and may reduce your risk of falls. This can help you maintain independence as you age. But what if humans get 100 times stronger? Imagine the limits we could break, heavy tasks we could carry out and the fun we would have. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0