Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,099 views • January 14, 2022

甜中帶著微酸~天然水果做的「法式莓果軟糖」,不藏私教學!Pate de fruit│法式草莓覆盆子軟糖│麥田金 老師

廚娘好食光
廚娘好食光
訂閱我們+打開鈴鐺,隨時看到最新料理影片喔 !! : ) 法式草莓覆盆子軟糖 📖詳細食譜:https://bit.ly/3IXSq3Q 材料: A、細砂糖 100克、法國軟糖果膠粉30克 B、85%透明麥芽糖180克 C、覆盆子果泥100克 D、草莓果泥100克 E、細砂糖 100克 F、檸檬酸2克、冷開水5克 G、細砂糖 適量 ---------------------- 🌟廚娘好食光粉絲團:http://bit.ly/廚娘好食光粉絲團 🌟廚娘好食光FB社團:http://bit.ly/廚娘好食光FB社團 🌟廚娘香Q秀官網:http://bit.ly/2WfttYb 🌟廚娘香Q秀Blog:http://cook2010.pixnet.net/blog #法式軟糖 #草莓軟糖 #覆盆子軟糖
Show All
Comment 0