Utilizziamo i cookie per capire come usi il nostro sito e per migliorare la tua esperienza. Questo include la personalizzazione dei contenuti e della pubblicità. Continuando a utilizzare il nostro sito, accetti il nostro utilizzo di cookies, l'informativa sulla riservatezza e i termini d'uso Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • December 11, 2022

Ep 117 ศึกษาจิงเหวิน《พูดถึงฝ่า》ก้าวออกจากความทุกข์อันยาวนานของปัญหาครอบครัว

ระยะนี้ฉันได้ศึกษาจิงเหวิน《พูดถึงฝ่า》ของท่านอจ. อจ.ได้ให้หลักธรรมของชั้นนั้นแก่ฉัน ทำให้ฉันกระจ่างในทันที อันที่จริงฉันปฏิบัติตนเป็นคนดีระยะเวลานานมากแล้ว ควรจะเปลี่ยนแปลงให้ใช้มาตรฐานของเทพ ฉันต้องก้าวออกจากที่ยังปฏิบัติตนเหมือนกับมนุษย์ มิเช่นนั้น ไม่ว่าฉันจะทำดีสักเท่าไร ยังต้องจมอยู่กับด่านที่ทรมานอย่างเนิ่นนาน นี่คือสิ่งชั่วร้ายกำลังประทุษร้ายฉัน และเป็นข้ออ้างอย่างแท้จริงที่สร้างความยากลำบากทางด้านครอบครัวแก่ฉัน
Show All
Comment 0