Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • May 29, 2022

二戰來最嚴重危機籠罩 美四星上將:美軍或介入;學者:中共在向戰爭過渡 主播:林詩明

希望之聲粵語頻道
#烏克蘭 #俄羅斯 #中共 內容提要: 二戰來最嚴重危機籠罩 美四星上將:美軍或介入 學者:中共在向戰爭過渡 傳習近平7.1出訪香港 六四前夕中共如臨大敵 更嚴厲監控天安門母親 郭彥均說「很多孩子走了」 藏重大疑點 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0