Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • January 31, 2023

Más médicos piden pruebas para aplicación; Primer Zar fronterizo en Tx | NTD Día [31 ene]

NTD en español
NTD en español
🔔 ¡ ESTRENO NTD ! 🔔 https://www.youtube.com/watch?v=yOPsn7sJCAk&list=PLxfCS3UkfM88xGtjdBvntGatlDuPryBTe Más médicos piden pruebas para aplicación; Primer Zar fronterizo en Tx | NTD Día [31 ene] --------------------- 💎 Suscríbase a Rumble: https://rumble.com/c/c-406175 💎 Déjenos su contacto para recibir nuestras novedades por email: https://newsletter-es.youmaker.com/?channel=NTD-en-español 💎 ¡Suscríbase a nuestro canal!: https://bit.ly/349IrWn 💎 Suscríbase a Telegram: https://t.me/NTDes 💎 Done para apoyar nuestro trabajo: http://bit.ly/DonateToCIF 💎 ¡Síganos en nuestras redes sociales! Twitter: https://twitter.com/NTD_Esp Facebook: https://www.facebook.com/NTDespanol/ Instagram: https://www.instagram.com/ntd_esp/ 💎 Firme la petición para investigar, condenar y rechazar al Partido Comunista Chino: https://bit.ly/3dqZ16d 💎¿Busca noticias reales que no cambien los hechos? Visite: The Epoch Times en español: https://bit.ly/36UuGg0 💎 Suscríbase a China en Foco: https://bit.ly/2VSgbD4 💎 Déjenos su contacto para recibir nuestras novedades por email: https://newsletter-es.youmaker.com/?channel=NTD-en-español
Show All
Comment 0