Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
125 views • November 25, 2021

Marijuana Legalization Fails in South Dakota

NTD News
NTD News
Recreational marijuana won't be legalized in South Dakota despite residents voting in favor of it in a ballot measure. The state's supreme court is ruling against the legalization in a lawsuit filed on behalf of Gov. Kristi Noem.
Comment 0