ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
5 views • April 15, 2023

扛不住了!貴州債務爆雷罕見公開逼宮;習家軍窩裡反,骨牌效應將至?拜登家族銀行金流曝光,中共能掐住拜登脖子嗎? | #遠見快評(粵) #石山視點

扛不住了!貴州債務爆雷罕見公開逼宮;習家軍窩裡反,骨牌效應將至?拜登家族銀行金流曝光,中共能掐住拜登脖子嗎? | #遠見快評(粵) #石山視點
Comment 0