Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
101 views • February 9, 2022

野菜(第二集)碎米薺/蒲公英/猫耳菊/圆齿野芝麻/苦苣菜属/Wild vegetables/子玄 Lifestyle

子玄 Lifestyle
新西蘭南島地處温带的山地阳光不足,但野菜很茂盛,所以爱上了吃野菜!本集介绍5种常见的,和去除野菜苦味的方法
Comment 0