Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
240 views • June 30, 2021

🔥蓬佩奧七一前發文:中共不代表中國人|中共黨慶表演 多起隨地倒事件|白宮:台灣取得疫苗途徑被截斷|早安新唐人【2021年6月30日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中​​​ 🔷台美TIFA復談11項議題 簡化疫苗進出口程序 🔷白宮指台灣取得疫苗途徑被截斷 莫德納擬在台量產? 🔷G20美中交鋒 義外長:中共無法插手價值觀同盟 🔷殯葬業也被要求唱紅歌 中共黨慶表演多起隨地倒事件 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友|https://bit.ly/ntdtvfriends​​ ======================================
Show All
Comment 0