Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
101 views • April 24, 2024

Cựu TT Trump: Lệnh bịt miệng là ‘hoàn toàn vi hiến’

Hôm thứ Ba (23/04), cựu TT Donald Trump chỉ trích lệnh bịt miệng mà Thẩm phán Juan Merchan áp đặt đối với ông trong bối cảnh tòa đang nghe những tranh luận về việc liệu ông có vi phạm lệnh bịt miệng khi đăng bài lên truyền thông xã hội hay không. Cựu TT Trump nói với các phóng viên ở Tòa án Thành phố New York rằng ông tin lệnh bịt miệng vừa “bất công” và “hoàn toàn vi hiến.” Vào lúc 2 giờ chiều, phiên tòa này được hoãn lại để tạo thuận tiện cho việc kỷ niệm Lễ Vượt Qua.
Show All
Comment 0