เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
26 views • November 28, 2020

Building The Most Creative Structure Of Underground Villa With Decoration Private Living Room

Primitive Survival Tool
About Primitive Survival Tool : We Have 3 People In the wild , Mr Pen Sann : ( Actor ) Mr Sophal : ( Actor ) Mr Kimhout (Camera Man). In this video we going to show you about our Building The Most Creative Structure Of Underground Villa With Decoration Private Living Room With Simple Tool as full video with very simple tools and skill ! Support Us on https://www.patreon.com/Primitive_SurvivalTool Facebook Page : https://www.facebook.com/primitivesurvivaltools How long did we build? we been working very hard with 15 days to completely build, This Project How large is it? How large is it? - House : width 6 x 8 m - bed : width 2 x 1.5 m -Sofa : 1.2 x 0.40 m we hard to build it because we work by hand 100% and made with tools in video . FAQ Q: Do you live in the wild everyday? A: Yes ! But I don't live in the wild everyday but just go into the bush to make these projects when finish one project we back house. Thank you. Q: Why do you have camera? A: I have a camera because I live in the 21st century, I am not the primitive man If love our video please subscribe and share to your friend and family I am very happy for your constructive feedback.
Show All
Comment 0