เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • December 31, 2022

Building a Super Primitive Viking House by Hand: WINTER BUSHCRAFT (Part 1)

Age of the North
I build a primitive "Viking" house shelter in winter with my brother. First part of the complete build. ➤My Brother's Channel: https://www.youtube.com/@nordicventures9281 ➤All Bushcraft Adventures in a Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=Im6u7NuK0TM&list=PL4cz14Fobl4v6Rw0WnPdCC_xwjvpSUYae ➤Watch Extended Episodes for the Full Experience: https://www.youtube.com/watch?v=kdryY8gie4k&list=PL4cz14Fobl4v5Ckzi4bJcJLgV4_0bPBT6 ➤Support me on Patreon!: https://www.patreon.com/ageofthenorth help me get my very own forest and better filming gear! Outro music "The Thunder" by Paul Williamson https://youtu.be/3iMMezad1ho
Show All
Comment 0