ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
701 views • December 9, 2022

Brittney Griner Released in US-Russia Prisoner Swap

NTD News
NTD News
U.S. basketball star Brittney Griner has safely arrived back in the United States after having been released in a prisoner swap with Russia.
Comment 0