เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
233 views • July 23, 2020

Black Clover Strongest Characters [Power Levels] - Power Comparison

Infinite Comparison
Wondering what the Top 50 Strongest Black Clover Characters are? This comparison video ranks all Black Clover characters by their power levels. You'll find out who the strongest black clover character is. These power levels might not be truely ranked, it's based on some factors, discussions and opinions. This shonen anime owes its popularity to its characters, theme, and plot. A world of magic sure does draw attention. In such a world, Asta is born without any magic and Yuno is born a prodigy. Asta resorts to physical training as compensation. On initiation day, Yuno receives the four-lead grimoire and Asta receives the mysterious five-leaf grimoire. It is hard to pinpoint the strongest of the Black Clover characters. But we have listed the Strongest Black Clover Characters after careful consideration. Shonen anime requires an analysis of their characters and in terms of strength, we can see their growth. Here are the strongest Black Clover characters! This is in reference to anime only. Eat, Sleep, Anime, Repeat T-shirts: https://teespring.com/eat-sleep-anime-repeat-t-sh Subscribe for more comparison videos. Check out other videos: Longest Anime Series Ranked: https://youtu.be/ANzgYkmssUk What Happens Every Minute: https://youtu.be/_myIaUp-olM Sources: https://comicvine.gamespot.com/profile/utkanflash/lists/the-strongest-black-clover-characters/68998/ https://blackclover.fandom.com/wiki/Black_Clover_Wiki Music used: Music 1: Supracio Music 2: Praetor Artist: Ross Bugden Ross Bugden Instagram: https://instagram.com/rossbugden/ Original Music: https://www.youtube.com/watch?v=ujsCRw-eA0o #BlackClover #Asta #powerlevel
Show All
Comment 0