ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • February 8, 2023

美国面临的选择:与中国打一场以俄乌为棋子的代理人战争?还是拿出台湾作为交易棋子?(20230206第3488期)

徐杰慢半拍
徐杰慢半拍
成为此频道的会员: https://www.youtube.com/channel/UCrmRhJoIXkaCPJLX_mqnbqQ/join 徐杰慢半拍----徐杰的商店https://jie-xu.creator-spring.com/ 徐杰慢半拍电报群:https://t.me/xujie1965 ZELLE:电话: +1(626)4931363 邮箱:xujie19651123@gmail.com 支票邮寄地址:695 W Holt Ave104 Pomona CA 91768 频道会员https://www.youtube.com/channel/UCrmRhJoIXkaCPJLX_mqnbqQ/join 1, 慢半拍忠实听众-------$ 29.99/每月 2, 慢半拍频道会员-------$ 99.99/每月 不会关联境外账户的麻烦走淘宝代付,或者给我发电子邮件。
Show All
Comment 0