ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
109 views • November 30, 2022

Berkeley Locals Mourn Victims, Denounce CCP

NTD News
NTD News
Hundreds of people held a candlelight vigil and protest at the University of California–Berkeley to raise awareness about the victims and the extreme COVID-19 lockdown policies in China on Nov. 28.
Comment 0