Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79 views • January 22, 2022

疫情止不住了!北京驚現臭名昭著的肛拭子;鄭州書記被免,20大前黨內劇斗;美最高法院再拒墮胎診所要求,蓬佩奧:保護生命權;英特爾投2百億建芯片工廠,拜登出席力挺【 #全球新聞 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #全球新聞 #北京疫情 疫情止不住了!北京驚現臭名昭著的肛拭子 鄭州書記被免 20大前黨內劇斗 四川酒店持槍搶劫案 女服務員中槍倒地 美最高法院再拒墮胎診所要求 蓬佩奧:保護生命權 英特爾投2百億建芯片工廠 拜登出席力挺 ‣‣⭕️Youmaker👉 ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 疫情止不住了!北京驚現臭名昭著的肛拭子;鄭州書記被免,20大前黨內劇斗;美最高法院再拒墮胎診所要求,蓬佩奧:保護生命權;英特爾投2百億建芯片工廠,拜登出席力挺【 #全球新聞 】| #新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0