เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46 views • October 30, 2019

구경하던 동생 불러내서 노래시켰더니 대반전 ㅋㅋ (미스터트롯 영탁 - 니가 왜 거기서 나와)

Daily Busking
Daily Busking
최근 미스터트롯 결승전 출연으로 인지도 떡상중인 가수 영탁이 신촌에서 그의 히트곡 '니가 왜 거기서 나와'와 '누나가 딱이야'를 불러 서울 시민들에게 큰 즐거움을 선사했습니다. #영탁 Official Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=jAST1gtR-iM 영탁 - '니가 왜 거기서 나와' 듣기: http://kko.to/93U7-FbjM 영탁 - '누나가 딱이야' 듣기: http://kko.to/HF8q-3sjB Follow #KPOP Media Daily Busking via - TikTok: http://vt.tiktok.com/oRU9k - Facebook: http://bit.ly/2SIoTR7 - Twitter: http://bit.ly/2SIlBxb - Youtube: http://bit.ly/DailyBusking * 이 영상은 홍대 또는 신촌에서 #DailyBusking 에 의해 촬영/편집되었습니다 (This clip was filmed by Daily Busking in Hongdae(弘大) or Sinchon(新村), South Korea). * 타 플랫폼 공유에 관한 사항은 본 채널 PC 메인화면 상단 '정보' 탭을 참조해 주세요.
Show All
Comment 0