Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
26 views • May 11, 2022

【#新視角聽新聞】上海軍令狀防疫更加極端,一人陽全樓轉運隔離,離家必須交出鑰匙,大白入屋消殺後成垃圾場,並且很多東西丟失。 | #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道 #香港大紀元新聞頻道 #新視角聽新聞

上海繼續實施極端防疫,並且傳出知名企業高管劉某某全家半夜被敲門帶走,還有市民被轉運前要留家門鑰匙消殺等,引發上海法律界的強烈關注;上海法學教授童之偉撰文指出上海上述兩項防疫措施違憲;華東政法大學律師學院特聘院長劉大力則致信上海人大常委會要求審查,但是相關內容遭到多個社交平台刪帖封殺。 目前網絡上流傳的一段影片顯示,居住於浦東陸家嘴高級社區的劉某某,為上汽法務部總監,半夜一點鐘,警察砸門,因為近日這樓棟出現一名陽性病例,當局要求上下三層樓密切接觸者全帶走隔離。
Show All
Comment 0