ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
340 views • April 7, 2022

Betty White Personal Items Up for Auction

NTD News
NTD News
Personal items that once belonged to iconic comedic actress Betty White are set to go up for auction in September. The Golden Girls actress died on Dec. 31, 2021.
Comment 0