ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • January 28, 2023

香港“主權”屬中共,但原是西方陣營,美國不會放棄 【希望之聲粵語-粵講粵有理】(中文字幕)

希望之聲粵語頻道
國安法 香港的禍根【粵講粵有理】 主持 : 石頭 嘉賓:路橋 製作:Winnie 文字整理 : Susan / Louise 圖源: Getty Images, storyblocks.com, AFP 🌻🎈透過Patreon(https://www.patreon.com/SoundofHopeNews)支持我們,您的支持將是我們創作出好作品的動力。您也可以隨時取消訂閱。 🚗捐車網址 ► https://donatecarsoh.org ☎️捐車熱線:855-578-0088 🤝廣告合作洽談 ► SOHTV2022@gmail.com 💟捐助我們 ► https://donorbox.org/soh-tv-2
Show All
Comment 0