เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
10 views • October 19, 2022

Barnes and Baris Episode 59: What Are the Odds? 2022-10-18 20:45

People's Pundit Daily
On “What Are the Odds?" with Robert Barnes and Rich Baris LIVE at 7:30 PM EST, the so-called election forecasters and poll-readers blew it again, and the reality we’ve been talking about for weeks has started to dawn on them. 4Patriots Survival Food Kits https://4patriots.com/TPP Enter Promo Code TPP10 to get 10% off all other orders! FREE GOLDCO Kit! https://tpplikesgold.com Support the Public Polling Project! https://www.bigdatapoll.com/public-polling-project/ Merchandise https://represent.com/peoplespundit-accuracymatters Locals Communities https://peoplespundit.locals.com/​​​​ https://vivabarneslaw.locals.com/​​​​ Follow on Twitter https://twitter.com/Peoples_Pundit​​​​ https://twitter.com/Barnes_Law
Show All
Comment 0