Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
72 views • February 25, 2023

Baldwin Pleads Not Guilty, Can Still Work

NTD News
NTD News
Actor Alec Baldwin has pleaded not guilty to involuntary manslaughter in the shooting death of cinematographer Halyna Hutchins while filming in New Mexico. Prosecutors and defense attorneys are preparing for a pretrial.
Comment 0