Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
51 views • December 20, 2019

Bad Guy/Billie Eilish, Feng E performed at his school

Feng E
Feng E
Arranged by Feng E Tuning: FCEA Tabs: https://www.musicnotes.com/l/CcgnQ If you want to support me to continue my music journey, this is my PayPal: mahua7714@gmail.com And my Patreon is https://www.patreon.com/fenge . Thank you for your supporting. Feng E’s first album: 💿CD- 誠品書店 https://reurl.cc/mdM17j 博客來 https://reurl.cc/1QvRzY 五大唱片 各門市 🎧online applemusic https://apple.co/2q2Xtf9 Spotify https://spoti.fi/2Pw2tns KKBOX https://kkbox.fm/Na49rk MyMysic https://www.mymusic.net.tw/ux/w/album/show/1183827 friDay http://bit.ly/31Z8MSV Feng E’s fan page https://www.facebook.com/fengeukulele/ Feng E"s Instagram https://www.instagram.com/feng_e_ukulele/
Show All
Comment 0