Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • February 11, 2023

美軍擊落一高空飛行物,拜登政府不提中共名字。美墨邊境中國人激增800%,中共間諜或混入其中?| 新視野 第923期 20230210

新視野 New Vision
#中共間諜氣球 #不明飛行物 #南部邊境 聯邦調查局FBI證據響應小組介入,打撈起的中共間諜氣球殘骸,只找到非常有限物證。星期五,美軍戰鬥機擊落阿拉斯加一高空不明飛行物,拜登政府不提中共名字。美墨邊境中國移民人數激增800%,中共間諜或混入其中? ============================== 支持正義之聲,打賞一杯咖啡: PayPal: https://paypal.me/xinshiye2021 乾淨世界: https://www.ganjingworld.com/zh-CN/channel/u6JNPX0ugRLKn 新視野(官方頻道): https://www.youtube.com/c/新視野NewVision 新視野(備用頻道): https://www.youtube.com/c/新視野故事匯 ____________________ 聯繫我們,歡迎互動: Email: xinshiye.nv@gmail.com Telegram: https://t.me/xinshiye 推特: https://twitter.com/NewVisi16869910 Youmaker: https://www.youmaker.com/c/newvision SafeChat: https://safechat.com/user/1348071401249452032 Rumble: https://rumble.com/c/c-400475 Gab: https://gab.com/NewVision ____________________ 如何外掛字幕? 新視野的節目,都會外掛正體中文字幕。如果要看英文字幕,請點擊視頻的Settings,選擇Subtitles//CC,然後選擇Auto-translate,再選擇需要的語言English,就可以掛上英文字幕了。其他語言同理。 ____________________ 新視野倡導普世價值,走回傳統。我們力求在紛亂的世事當中,還原真相,領悟真諦。 新視野的節目,包括新聞與時事評論,原聲翻譯(中文字幕)、傳統文化、人物故事等內容。 多一個視角,多一份啟迪,多一份真相,多一份正義。 在人類正邪較量中,新視野伴您同行!
Show All
Comment 0