Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • July 14, 2022

BA.5全美逾6成確診 及時接種疫苗

健康生活
健康生活
2022年7月13日 白宮COVID-19團隊7月12日表示:變種病毒BA.5目前佔全美約65%確診,但未見重症傾向,也沒有顯著影響疫苗抗重症效力。拜登政府日前訂購1億500萬劑BNT次世代疫苗,可望10月開打。 被稱為已知傳播力最強之COVID-19變異病毒株的BA.5,近來在歐美各國快速擴散,白宮防疫團隊7月12日召開簡報會說明最新情況。 美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出:Omicron亞型變異株BA.5目前已成為美國主流病毒株,佔全國約65%確診,另2個亞型變種BA.2.12.1、BA.4則各佔17%、16%左右。 相較其他先前Omicron亞型變種,白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)說:BA.5更具傳染力,且擁有大幅度免疫逃脫能力。所幸BA.5未顯著削弱疫苗抗重症效力,也未出現更高重症傾向,現行抗病毒、抗體藥物仍應有效。 針對民眾重複感染風險,佛奇指出:免疫力會隨時間下降,不論是靠打疫苗或感染復原後自然獲得。即便是曾感染過原始Omicron亞型變異株BA.1的民眾,現在抗BA.4或BA.5的保護力都不足,到該打疫苗或追加劑的時間就要去。 為因應新變種病毒,拜登政府6月底與美國輝瑞(Pfizer)藥廠及德國生技公司BioNTech簽約,訂購1億500萬劑次世代二價COVID-19疫苗(基於原始病毒株加上BA.1)。白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)表示:美方持續考慮下更多訂單,也與其他藥廠洽談中。 至於次世代疫苗何時會開打,吉哈指出,目前還沒有確切時間,但期望在10月初,有可能早一點,也有可能晚一點。若一切按照既定時程走,部分民眾可望在10月打到,其餘人則能在11月或12月接種。 部分符合接種第2劑追加劑資格的民眾,猶豫不知該打現行疫苗,還是等次世代。吉哈呼籲:不要等次世代疫苗,現在就去接種,這樣夏天到秋天期間才有足夠保護力,秋天之後再來打次世代,不會受影響。 更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com
Show All
Comment 0