Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
764 views • September 29, 2021

東漢明帝劉莊皇后:她是中國第一位女史學家,協助兩代君王開創了一代盛世,未能生育的她為何能獲得專寵,成為母儀天下的皇后?【 #賢后傳 之二 】| #古韻流芳

古韻流芳
古韻流芳
#古韻流芳 #賢后傳 #明德馬皇后 馬氏出身名門,父親馬援是東漢的開國大將軍,文學修養很高,一些成語如「老當益壯」「馬革裹屍」「畫虎不成反類犬」等,都源出於馬援。 征戰中,馬援染疾離世。因他生前得罪皇親國戚,死後被削去了爵位。馬氏的長兄早夭,母親因悲傷過度而神志恍惚,不能自理...... - 歡迎訂閱+小鈴鐺: https://www.youtube.com/channel/UCr1OYKxRpBsudVX2zY2rrdw 歡迎訂閱 youmaker:https://www.youmaker.com/channel/e2bae620-0fd7-4f56-a566-8ecf924c4325
Show All
Comment 0