Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • August 14, 2022

馬斯克-推特之戰 現在打到哪裡啦?【馬斯克推推推-20220813】

辛恬-走入美国
九曲十八折的馬斯克收購推特之戰,現在最新的進展是什麼?他心裡真正想的是什麼?推特呢?方偉為您解析。 方偉的推特:https://twitter.com/sohfangwei ✉️電子信: https://is.gd/eyCZu5 🌻郵箱註冊即可免費收看百餘節目:https://landofhope.tv/fangwei 💰捐款 ► https://donorbox.org/intousa 我們是符合美國聯邦501(c)(3)的非營利機構,美國朋友的捐款可獲聯邦抵稅 🌺下載希望調頻APP 精彩節目隨時隨地收聽 👉 https://thehope.fm/ 🚗在美捐車 ► https://is.gd/4Gs2eG
Show All
Comment 0