เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • January 20, 2023

Probability Comparison: Worst Things Done To Teachers

Infinite Comparison
Teachers play an important role in educating our younger generation. We often forget that they are real human beings and what difference they can make in shaping one’s future. You might have heared some of the worst things teachers have done to students. But have you ever hered what are the worst things done to teachers? In this probability comparison video, we're showing some of the worst thing to ever done to teachers. DISCLAIMER: This probability/comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more Probability Comparison/Comparison videos. Icons: www.flaticon.com Sources: hastebin.com/raw/abovediwof
Show All
Comment 0