Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
145 views • July 5, 2021

GEORGE SOROS Y EL ANIMALISMO BURSATIL

REALBIOPOLÍTICA: EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y EL VERDADERO APOCALIPSIS SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCfoByBxZZjQhTLhOV1nN3NA PÁGINA FACE: https://www.facebook.com/Realbiopolitica/ GRUPO FACE https://www.facebook.com/groups/REALBIOPOLITICA TELEGRAM https://t.me/realbiopolitica PATREON https://www.patreon.com/Realbiopolitica PAYPAL paypal.me/ivanorech1 TWITCH https://www.twitch.tv/realbiopolitica
Show All
Comment 0