Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
3,642 views • May 11, 2021

三星堆首次文字出土!中共不能說的秘密

信不信由你
信不信由你
❇️ 三星堆最新發現引發全球關注,讓這些被深深埋藏起來的秘密重見天日的是誰?什麼時間?又是如何發現的呢?三星堆青銅文明震驚世界,卻有一個非常尷尬的現象,就是大陸官方是這樣定調說,沒有發現文字。但舉世震驚的是,最近竟然出土了文字!這是怎麼回事呢?文字寫的又是什麼呢? #信不信由你 信不信由你官方safechat頻道開通啦,請大家關注 https://safechat.com/channel/2787975878140624074
Show All
Comment 0