ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
588 views • March 18, 2022

Lawsuit Seeks to Disqualify 3 Wisconsin Republicans

NTD News
NTD News
Some Democrat Party activists in Wisconsin have filed a lawsuit against three GOP lawmakers. They claim they should be barred from serving in Congress in light of their words and actions regarding the Jan. 6 Capitol breach.
Comment 0