ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
266 views • December 9, 2021

Arizona Governor Sends National Guard to Border

NTD News
NTD News
Arizona is moving public safety resources to the southern border to deal with the surge in illegal immigration. Gov. Doug Ducey is sending National Guard members to the Yuma area, which he says is being inundated with illegal crossings.
Comment 0