Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
101/12212
25 views • December 23, 2022

Arizona Agrees to Take Down Makeshift Border Wall

NTD News
NTD News
Arizona Gov. Doug Ducey is reportedly halting construction of a makeshift border wall made from shipping containers at the U.S.-Mexico border, and has reportedly agreed to taking already constructed parts down.
Comment 0